09:30

ICSCYBERSEC

09:30

דברי פתיחה
דניאל ארנרייך

09:35

מוכנות ממוקדת לאיומי סייבר על מערכות תפעוליות ICS-OT-IIoT
דניאל ארנרייך

09:45

אתגרים ופתרונות לאבטחת מידע ברשתות ICS
Mati  Epstein

10:00

רגולציה ראשונה מסוגה בעולם בנושא הגנת סייבר בתעשיית החומרים המסוכנים ופיתוח מתודולוגיה ייחודית לביצוע סקר סיכוני סייבר התומכת ברגולציה זו
יוסי שביט

10:10

Accelerate your Journey to OT Security Maturity
דנה אוחיון
דינה אגפונוב

10:25

תקיפה והגנה על Connected devices
ארז קריינר

10:35

שיטות לאיתור ומניעת מתקפות על תשתיות קריטיות
Mark Fernandes
כפיר  חמרי

10:50

פנומן הפשע בעולם סייבר
שלומי אדר

11:00

דברי סיום
דניאל ארנרייך
Open Accessibilty Menu